Partners for Possibility

Other
PUBLIC PROFILE

May 2021 FEDSAS Webinars

FEDSAS Online 2021: SBL Induksie #4 (Herhaal) (2021_18a) (Afrikaans)

Date & Time

4 May 2021 at 17:00

Costs

Free Session

Registration Link

http://bit.ly/FOnline2021_18a

Description

Inhoud van die sessie:
* Die regsraamwerk van beheer (“governance”),
* Die rol van die partye en hoe suksesvolle skole funksioneer.

Hierdie sessie skep die konteks en inleiding vir aand 2 en plaas die klem op die gesonde en belangrike wisselwerking tussen beheer en bestuur.

Skakel in by die skool - almal saam in dieselfde lokaal.

Wie behoort in te skakel:
Die hele SBL

Aanbieders:
Dr Jaco Deacon en die FEDSAS-Span

FEDSAS Online 2021: SGB Induction #4 (Repeat) (2021_18b) (English)

Date & Time

4 May 2021 at 18:00

Costs

Free Session

Registration Link

http://bit.ly/FOnline2021_18b

Description

Content:
* The legal framework of governance, the roles involved,

* Successful school functionality.

These topics emphasize the importance of healthy interaction between management and governance and set the scene for Session 2.

Who should attend:
Entire SGB, preferably together at your school

Presenters:
Dr Jaco Deacon and the FEDSAS-team

FEDSAS Online 2021: Tech Talk Thursday @ Three #7 with DigiTV – Livestream School Activities (2021_18e) (English)

Date & Time

6 May 2021 at 15:00

Costs

Free Session

Registration Link

http://bit.ly/FOnline2021_18e

FEDSAS Online 2021: Algemene funksies van die SBL (Herhaal) (2021_18c) (Afrikaans)

Date & Time

6 May 2021 at 17:00

Costs

Members: R138.00 per person, per session / R488.76 per conference, per session

FEDSAS Members can utilize "Webinar vouchers" in Conference sessions.

Non-members: R276.00 per person, per session / R977.52 per conference, per session

Registration Link

http://bit.ly/FOnline2021_18c

Description

Inhoud :
* Wat doen 'n Skoolbeheerliggaam?
* Hoof-, Algemene en Toegewese werksaamhede.
* Verantwoordlikehede van die SBL.
* Vergadering van die SBL
* Wat moet ons nou dadelik doen?

Wie behoort by te woon:
* Die hele SBL en SBS

Aanbieders:

* Dr Jaco Deacon en verskeie FEDSAS Personeel

FEDSAS Online 2021: General functions of the SGB (Repeat) (2021_18d) (English)

Date & Time

6 May 2021 at 18:00

Costs

Members: R138.00 per person, per session / R488.76 per conference, per session

FEDSAS Members can utilize "Webinar vouchers" in Conference sessions.

Non-members: R276.00 per person, per session / R977.52 per conference, per session

Registration Link

http://bit.ly/FOnline2021_18d

Description

Content:
* What does a governing body do?
* General and Allocated Functions of a Governing Body.
* Responsibility of a Governing Body.
* What should we do right away?

Who should attend :
* The entire SGB and SMT membership - preferably in a conference setting - together.

Presenters:
* Dr Jaco Deacon and the FEDSAS Team

FEDSAS Online 2021: SBL Induksie #4 (Herhaal) (2021_18a) (Afrikaans)

Datum & Tyd

4 Mei 2021 om 17:00

Kostes

Gratis Sessie

Registrasie Skakel

http://bit.ly/FOnline2021_18a

Beskrywing

Inhoud van die sessie:
* Die regsraamwerk van beheer (“governance”),
* Die rol van die partye en hoe suksesvolle skole funksioneer.

Hierdie sessie skep die konteks en inleiding vir aand 2 en plaas die klem op die gesonde en belangrike wisselwerking tussen beheer en bestuur.

Skakel in by die skool - almal saam in dieselfde lokaal.

Wie behoort in te skakel:
Die hele SBL

Aanbieders:
Dr Jaco Deacon en die FEDSAS-Span

FEDSAS Online 2021: SGB Induction #4 (Repeat) (2021_18b) (English)

Datum & Tyd

4 Mei 2021 om 18:00

Kostes

Gratis Sessie

Registrasie Skakel

http://bit.ly/FOnline2021_18b

Beskrywing

Content:
* The legal framework of governance, the roles involved,

* Successful school functionality.

These topics emphasize the importance of healthy interaction between management and governance and set the scene for Session 2.

Who should attend:
Entire SGB, preferably together at your school

Presenters:
Dr Jaco Deacon and the FEDSAS-team

FEDSAS Online 2021: Tech Talk Thursday @ Three #7 with DigiTV – Livestream School Activities (2021_18e) (English)

Datum & Tyd

6 Mei 2021 om 15:00

Kostes

Gratis Sessie

Registrasie Skakel

http://bit.ly/FOnline2021_18e

FEDSAS Online 2021: Algemene funksies van die SBL (Herhaal) (2021_18c) (Afrikaans)

Datum & Tyd

6 Mei 2021 om 17:00

Kostes

Lede: R138.00 per persoon, per sessie / R488.76 per konferensie, per sessie

FEDSAS Lede kan "Webinar Vouchers" gebruik in Konferensie sessies.

Nie-Lede: R276.00 per persoon, per sessie / R977.52 per konferensie, per sessie

Registrasie Skakel

http://bit.ly/FOnline2021_18c

Beskrywing

Inhoud :
* Wat doen 'n Skoolbeheerliggaam?
* Hoof-, Algemene en Toegewese werksaamhede.
* Verantwoordlikehede van die SBL.
* Vergadering van die SBL
* Wat moet ons nou dadelik doen?

Wie behoort by te woon:
* Die hele SBL en SBS

Aanbieders:

* Dr Jaco Deacon en verskeie FEDSAS Personeel

FEDSAS Online 2021: General functions of the SGB (Repeat) (2021_18d) (English)

Datum & Tyd

6 Mei 2021 om 18:00

Kostes

Lede: R138.00 per persoon, per sessie / R488.76 per konferensie, per sessie

FEDSAS Lede kan "Webinar Vouchers" gebruik in Konferensie sessies.

Nie-Lede: R276.00 per persoon, per sessie / R977.52 per konferensie, per sessie

Registrasie Skakel

http://bit.ly/FOnline2021_18d

Beskrywing

Content:
* What does a governing body do?
* General and Allocated Functions of a Governing Body.
* Responsibility of a Governing Body.
* What should we do right away?

Who should attend :
* The entire SGB and SMT membership - preferably in a conference setting - together.

Presenters:
* Dr Jaco Deacon and the FEDSAS Team

Information Provided by:

Elretha de la Rey

Nasionale Administratiewe Beampte / National Administrative Officer

FEDSAS

Tel: 051 522 6903

Email / Epos: admin2@fedsas.org.za / office@fedsas.org.za

SGB 2021 Training Schedule / SBL 2021 Opleiding skedule

www.fedsas.org.za

Sign in to add your comment.